Disclaimer en Cookiestatement

Scroll

Deze website is eigendom van:

JM van Delft & zn
James Wattlaan 21
5151 DP Drunen
Telefoon: (0416) 374925
E-mail: info@jmvandelft.nl
Website: www.jmvandelft.nl
K.v.K nr. 18124719

Eigendomsrechten
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van content op de website www.jmvandelft.nl behoren toe aan JM van Delft & zn of rechthoudende derden.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Wilt u toestemming tot het gebruik van teksten of ander materiaal van deze website? Stuur dan een e-mail naar info@jmvandelft.nl.

Aansprakelijkheid
JM van Delft & zn is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.jmvandelft.nl en doet er alles aan om de website actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie. Wij aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Stuur dan een e-mail naar info@jmvandelft.nl. Wij kunnen op deze manier de website verder verbeteren.

Cookies
JM van Delft & zn maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JM van Delft & zn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
JM van Delft & zn maakt gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website en optimalisatie hiervan. Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Social Media Buttons
Informatie op de website van JM van Delft & zn kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de op onze website aanwezige social media buttons. Deze buttons werken door middel van stukjes code (cookies) die van de diverse social media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn) zelf afkomstig zijn. JM van Delft & zn heeft hier als bedrijf zelf geen invloed op.

Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. In de privacystatements van de verschillende social media partijen staat aangegeven wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze informatie kan regelmatig wijzigingen zonder dat wij daar invloed op hebben.